Miras Yoluyla Yabancılara Kalan Taşınmaz – Veraset Davası

Miras Yoluyla Yabancılara Kalan Taşınmaz - Veraset DavasıDışişleri Bakanlığı yazısı satın alma ile ilgilidir. Satın almada olduğu gibi kıyı ve sınır bölgelerde tevarüs (bir kimseden miras kalması) yasak ise Yunanistan’da bu yasak bölgenin nasıl uygulandığını tespit edip, karşılıklılık esası uyarınca hangi haklarda tevarüs varsa o tespit edilmelidir.

Taraflar arasındaki veraset iptali ve yeniden veraset belgesinin verilmesi davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dışişleri Bakanlığından gelen cevabi yazıda (sınır ve kıyı bölgelerinde) Türk asıllı Türk vatandaşlarının gayrimenkul satın almalarının mümkün olmadığı bildirilmiş olup, cevabi yazıda tevarüs sureti ile gayrimenkul edinmenin mümkün olup olmadığı açıklanmamıştır. Mirasın açıldığı tarih itibariyle Türk vatandaşlarının Yunanistan’da tevarüs haklarına satın almada olduğu gibi bir kayıtlama olup olmadığının aynı kayıtlama bulunduğu taktirde Yunanistan’daki sınır ve kıyı bölgesinde kalan gayrimenkullerden hangileri için geçerli olacağı belirlenmek suretiyle verasete karar verilmesi gerekir. Bu yönün gözetilmemesi usul ve kanuna aykırıdır.

Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, (Y.2.HD. 29.12.1993 T. 12133 E. 12831 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder