MİRASIN REDDİ

Mirasçı, ölümü takip eden 3 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak mirası reddetme hakkına sahiptir. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Veraset belgesi verilirken mirasın reddi dikkate alınarak, mirası reddedenin payının kimlere kalacağı belirtilir. Mirası reddeden kişi mirastan kendi payına düşen kısmın tamamını reddetmek durumundadır. Mirastan feragat kısmi olabileceği halde, mirasın kısmen reddi mümkün değildir.

Bir Yorum Gönder