MİRASTAN ISKAT

Miras bırakanın saklı hisseli bir mirasçısını mirasından mahrum kılması. Ölüme bağlı bir tasarruf olup uygulamada çoğu kez vasiyetname yoluyla yapılmaktadır. Halk dilinde bir babanın evladını reddetmesi ve mirasından mahrum bırakması hali.

Bir Yorum Gönder