MİRASTAN YOKSUNLUK

Kişiler bazı hallerde mirasçı sıfatını kazanamazlar. Bunlar miras bırakandan önce ölme, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma (mirastan ıskat), mirası ret ve mirastan yoksunluk olarak tanımlanır. Bunlardan mirastan yoksunluk (mahrumiyet) kanunun sınırlı şekilde saydığı fiillerden birini işleyen kişinin kendiliğinden mirasçılık sıfatını kaybetmesine neden olur. Medeni kanuna göre aşağıdaki filleri gerçekleştirenler mirastan yoksun sayılır.

  • Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler. Fiili gerçekleştiren kişinin asli fail olması gerekmediği gibi, cezai takibat sonucu mahkum olması da gerekmez.
  • Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler.
  • Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler.
  • Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Bir Yorum Gönder