MUHTASAR BEYANNAME

Gelir vergisi beyanlarından biri olan muhtasar beyanname, işverenler veya vergi kesintisi yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahlarıyla beraber, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi konusudur. Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur yani vergi asıl borçlu yerine vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesildiği için gelir, daha sahibinin eline geçemeden vergilendirilmiş olmaktadır. Örneğin işçi veya memur kanuni mükellef olmasına rağmen onların adına ve hesabına vergileri ödeyen ve muhtasar beyanname veren taraf ve vergi sorumlusu işverendir.

Bir Yorum Gönder