MÜKELLEFİYET

Yükümlülük, sorumluluk. Bireyin isteğine bakılmaksızın devlet tarafından yapılması zorunlu tutulan görevler dizisidir. Bireyin yerine getirmekle yükümlü olduğu eylemler. Yasal düzenlemelere göre belirlenen görevlerin yerine getirilmesi birey açısından zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmadığı durumlarda yaptırım ile karşı karşıya kalınır. Vergi mükellefiyeti, 20 yaşını doldurmuş erkeklerin askerlik mükellefiyeti gibi kamulaştırma ve istimlak da mükellefiyete örnek teşkil eder.

Bir Yorum Gönder