MÜLKİYET

Mülkiyet hakkı, sahibine mülkiyet konusu mal üzerinde kanunun belirlediği sınırlar içinde kullanma, yararlanma, tasarruf ve onu tüketme gibi geniş yetkiler ve bazı yükümlülükler de (vergilerini ödemek gibi) veren ve herkese karşı ileri sürülebilen Medeni Kanun’un tanıdığı mutlak bir ayni haktır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 36. maddesi şöyledir: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” Mülkiyet hakkı iki sınıfa ayrılır:

  • Hakkın konusu eşyaya göre mülkiyet türleri : Taşınmaz mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, hak ve alacaklar üzerinde mülkiyet.
  • Hakkın kullanım şekline göre mülkiyet türleri : Müstakil mülkiyet, birlikte mülkiyettir (müşterek mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet).

Bir Yorum Gönder