MÜLKİYETTEN BAŞKA AYNİ HAKLAR

Eşya üzerinde malikinden başka üçüncü kişiler yararına kurulabilen ve sahibine hakkın konusu olan gayrimenkul üzerinde, genelde yararlanma veya satma yetkisi veren, herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. İrtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve rehin hakları gibi.

Bir Yorum Gönder