MUSALEH

Vasiyet alacaklısı demektir. Terekenin belli bir oranının mirasçısı değil, kendisine belli bir mal bırakılan kimsedir. Musaleh mirasçı sıfatına sahip değildir. Miras bırakanın borçlarından da sorumlu tutulamaz. Örneğin miras bırakan terekesindeki küçük bir dairenin son yıllarında kendisine bakan bakıcısına verilmesini istemiştir. Böyle bir durumda bakıcı musaleh olmaktadır.

Bir Yorum Gönder