MUVAKKAT ŞERH (GEÇİCİ ŞERH)

Bir gayrimenkul üzerinde bir ayni hak iddia edene hakkını ispat edebilmesi için veya bir tapu işlemi yaptıracak olanın eksik belgesini tamamlayabilmesi için kendisine süre verilerek kesin tescil yapılıncaya kadar yapılan geçici tescildir.

Bir Yorum Gönder