ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Gayrimenkul sahibinin kendisini ölünceye kadar bakma, besleme, koruma ve kollamasını sağlayacak kişiye, gayrimenkulünü devretmesini sağlayan bir işlemdir. Söz konusu işleme ilişkin sözleşmeler Tapu Sicil Müdürlükleri, noterler veya Sulh Hakimi tarafından düzenlenir. Resmi senede iki şahidin katılması gerekir. gayrimenkulünü ölünceye kadar bakma akdi ile devreden kişi, şartın yerine getirilmediğini ileri sürerek mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin lehinde karar vermesi halinde, mahkeme kararının Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazıyla gayrimenkulün mülkiyeti kendisine geçer. Bakım alacaklısı hayatta iken bu hakkı kullanmadığı takdirde söz konusu hak mirasçıları tarafından kullanılamaz.

Bir Yorum Gönder