ORTAK GİDERLER

Genel giderler. Kat maliklerinin ödemekle yükümlüğü olduğu işletme giderleri. Kat Mülkiyeti kanununa göre kat malikleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit oranda, buna karşılık ana gayrimenkulün sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, onarım ve koruma giderlerine, yönetici aylığı ve ortak tesislerin işletme giderlerine, asansör harcamalarına aralarında aksine bir anlaşma olmadığı takdirde arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler. Herhangi bir kat maliki kendi bağımsız bölümünün konumu nedeniyle bu giderlerin kendisine bir fayda sağlamadığını, ihtiyacı olmadığını ileri sürerek ortak giderlere katılmaktan kaçınamaz. Örneğin giriş kat malikinin asansöre ihtiyacı olmadığını ileri sürerek ortak giderlere katılmaktan kaçınamaz.

Bir Yorum Gönder