ORTAK YERLER (MÜŞTEREK MEDHAL)

Ortaklaşa kullanılan yerler. Yapıların bağımsız bölümleri dışında kalan sosyal tesis, ticari alan, tenis kortu, spor merkezi gibi tüm maliklerin ortaklaşa olarak kullandığı, yararlandığı alanlar. Bu gibi alanların tapu kütüğünün mülkiyet sütununa şahıs isimleri değil ada ve parsel numaraları yazılır. Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup, bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, genel su depoları, sığınaklar ile kat maliklerinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri, çatılar,  genel dam terasları, yağmur olukları, yangın merdivenleri ve bunların dışında olup ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yerler kapsamına girer. Ortak yerlerdeki onarım için bir bağımsız bölümden geçilmesi gerekiyorsa, o kat maliki geçişe izin vermek zorundadır.

Bir Yorum Gönder