ÖZEL YAŞAM HAKKI

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere; hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna ve haberleşmesine yasa dışı yada keyfi bir şekilde müdahalede bulunulamaz, kimsenin onur ve saygınlığına yasa dışı bir şekilde saldırılamaz. Herkes bu tür müdahalelere karşı yasa tarafından korunma hakkına sahiptir.

Bir Yorum Gönder