PAYLAŞTIRMA YASAĞI (ŞÜYUU İDAME MÜKELLEFİYETİ)

Ortak mülkiyette paydaşlar, isterlerse aralarında bir sözleşme yaparak paylaştırma yasağını kabul edebilirler. En uzun 10 yıl süreyle tesis edilebilen bu sözleşmeyi kabul eden paydaşlar taksim talebinde bulunamazlar.

Bir Yorum Gönder