Paylı Mülkiyette Paydaş Kavramı

Paylı Mülkiyette Paydaş KavramıPaylı gayrimenkulün sahiplerinden biri olup söz konusu gayrimenkulün kendisine isabet eden payın sahibi, ayrıca bu pay üzerinde şahsen sahiplik hakkına eşit bir bağımsızlık ile tasarruf hakkına sahip olan kimseye paydaş denir. Paydaş, gayrimenkulün ortak sahiplerinden biridir ve söz konusu gayrimenkul üzerinde tek başına tasarruf yetkisi yoktur. Ancak gayrimenkul üzerinde idare ve kullanma katılımı yetkisi sağlar.

Paydaş, taksimi mümkün olmayan paylı mülkiyetin (eski adıyla müşterek mülkiyet) tamamına ait söz ve oy sahibi olduğu gibi ortak olan gayrimenkulden payı oranında istifade yetkisine de sahiptir. Paydaş, payını tek başına devredebilir ve taksimi mümkün olmayacak şekilde ayni haklarla sınırlandırabilir. Bunu yanı sıra paydaş, ortaklığın son bulmasını isteme hakkına da sahiptir.

Paydaş, paylı mülkiyetin korunması ve devamlılığı için gerekli olan ufak tefek tasarruflarda bulunabilir ve bunun için yapacağı masrafların gerekli ve zorunlu olması durumunda da diğer paydaşlardan, payları oranında masraflara katılımını isteme hakkı vardır. Paydaş, paylı mülkiyet ile ilgili önemli tasarruf kararlarlarında oy hakkına sahip olduğu gibi, kendisinin haberi olmadan alınan önemli kararları ret etme yetkisi vardır.

Paydaş, paylı mülkiyet sebebiyle oluşan borç ve sorumluluklardan payı oranında sorumludur. Paylı mülkiyete karşılık yapılan borçlanmalarda, borcun tamamını ödemeye dair bir beyanda bulunmadıkça borcun tamamı ile sorumlu tutulamaz. Paydaş, diğer ortakları temsil etmez. Fakat paylı mülkiyete ait ortak menfaatleri korumak adına tek başına hareket edebilir. Mesela paylı mülkiyete yapılacak müdahaleler için el atmanın önlenmesi davasını tek başına açabilir.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder