Prefabrik Elemanların Yapımında Uyulması Gerekenler

 1. Prefabrik Elemanların Yapımında Uyulması GerekenlerKullanılacak beton en az BS16 betonudur.
 2. Ebadı 8 cm veya küçük olan elemanlarda çakıl büyüklüğü 15 mm’den fazla olmamalıdır.
 3. Prefabrik elemanların monte edileceği yer düzgün olmalıdır.
 4. Beton ve Betonarme +5 C0’nin üstündeki havalarda dökülmesi uygundur.
 5. Beton, beton santrallerinde yapılmalıdır.
 6. Ek yerleri çimento harcı ile doldurulur.
 7. Beton ve betonarme prefabrik elemanlar için kullanılacak atölye kum, çakıl, çimento siloları, çelik deposu, hareketli vinçler, beton makineleri, vibrasyon ve kurutma masaları, mahallin rutubet ve ısısını ayarlayan cihazlar bulunmalıdır.
 8. Nakliye, indirme ve bindirmelerde çok dikkat edilmelidir.
 9. Kalıplar takviyeli olmalı, +5 C0’nin üzerinde olmak kaydı ile en az 3 gün kalıplama yapılmalıdır.
 10. Paspayları açıkta 1.5 cm, içeride(kapalı yer) 1cm’ye indirilir.
 11. Kalıp olarak çelik profiller kullanmak uygundur. Seri imalatta her parça üzerine imal tarihi ve basınç kısmı yazılır.
 12. Serbestçe duran direklerde minimum kalınlık 15 cm, donatı en az Ø10’luk seçilmelidir.
 13. Nakliyeleri özel transportlarla veya karayolunda lastik tekerlekli taşıtlarla veya demiryolu ile taşınarak yapılmalıdır.
 14. Hazır elemanlar, sertleşme süresi olan 4 hafta süresince donma tesirinden korunmalıdır.
 15. Metal veya beton karkaslar ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı elemanlarının üzerlerine binen yük ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır.
 16. Çelik yapılarda kullanılacak bütün ana taşıyıcı, tali taşıyıcı ve bağlantı malzemelerinin dayanıklılığının ve diğer özelliklerinin taşıyacakları yüklere göre standartlara uygun olması, korozyona uğramış ve deforme olmuş malzemelerin gerekli tedbirler alınmadıkça bu tür yapılarda kullanılmaması sağlanır.
 17. Metal veya beton karkasların ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı elemanlarının ve çelik yapı elemanlarının kaldırılması, yüklenmesi, taşınması, montajı ve sökümü, projesine uygun olarak işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca gerçekleştirilir.
 18. Montaj yapılacak mahallin etrafı emniyet şeridiyle işaretlenir. Bu alanın etrafına montaj yapıldığını gösterir levhalar asılır ve görevliler haricinde montaj sahasına giriş çıkışlar engellenir. Montaj çalışması yapılan mahallin altında çalışan bulundurulmaz.
 19. Çalışanları, prefabrik yapının geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder