SAYISALLAŞTIRMA

Bir ada veya mevkiden az olmamak üzere, köy veya mahalle bazında, mevcut harita ile krokilerden ve benzeri teknik belgelerden yararlanarak, parsellerin yeni yüzölçümleriyle iyileştirilmiş ve dönüştürülmüş, zemine uyumlu yeni koordinat değerlerinin saptanması işlemi.

Bir Yorum Gönder