ŞERH

Gayrimenkul sahibinin devretme, kullandırma gibi Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. İhtiyati tedbir, haciz, satış vaadi gibi.

Bir Yorum Gönder