SINIRLANDIRMA

Uygulama alanına ait kayıt ve belgeler, zeminde mevcut olan sınırlar, kadastro haritaları, ilgililerince ibraz edilecek belgeler, ilgili hak sahipleri ile muhtar ve bilirkişilerin beyanları dikkate alınmak suretiyle teknik yönetmeliğe göre gayrimenkullerin sınırlarının yerinde tespiti işlemi. Sınırlandırma haritaları tapuda kayıtlı olup henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki gayrimenkullerin sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır.

Bir Yorum Gönder