ŞÖNT BACA

Bina boyunca yükselen geniş ana kanala her katın bacasının bağlandığı baca sistemi. Bitişik blok veya ikili blok binalarda, aşağıda kalan bacanın komşu binaya zarar vermesini önlemek için bacanın en az, yüksek olan bina boyuna kadar uzatılması zorunludur.

Bir Yorum Gönder