STOKASTİK YÖNTEM

Herhangi bir gayrimenkulün değerlemesi yapılırken başvurulan yöntemlerden biri olan stokstik yönetm, bir küme oluşturan gayrimenkullerin fiyatları arasında sayısal ve oransal bir bağlantı kurulmasına dayanır. Bu yöntemi kullanabilmek için gayrimenkul fiyatlarının istatistiki olarak bilgisayar ortamında bulunması gerekir. Emsal teşkil edebilecek gayrimenkul değeri sayısının fazla olması, stokastik yöntemin başarısını arttıracaktır.

Bir Yorum Gönder