STOPAJ

Gelir vergisi kesintisi, vergi tevkifatı. İşyeri olarak kiralanan gayrimenkullerde, kiracı mal sahibi adına gelir vergisi kesintisini kiradan ayrı olarak (stopaj) ilgili vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür. Yürürlükteki mevzuata göre bu oran brüt kiranın %20’si olarak belirlenmiştir. Kiranın net olarak belirlendiği durumlarda, kiracı netten brüte giderek kira bedelini hesaplayacaktır.

Brüt Kira = Net Kira / 0,8

Bu konu ile ilgili olarak kontrata şu şekilde bir madde yazılabilir: “Kira bedeli net olup, kiracı netten brüte giderek hesaplanacak gelir vergisi kesintisini (stopaj) ilgili vergi dairesine kiradan ayrı olarak düzenli bir şekilde yatıracaktır, muhtasar vergi makbuzlarının kopyasını mal sahibine verecektir”. Kiralanan yerin iş yeri olması halinde, stopaj ve eklentilerinin mükellefi kiracıdır. Dayanak kira parasının tespiti ilamında, tespit edilen miktarın net olduğu açıklanmadığı durumlarda, bunun brüt olduğu kabul edilmelidir. Stopajın, kiracı tarafından ödenmemesi, mal sahibine (alacaklıya) tahliye yönünden hak kazandırmaz.

Bir Yorum Gönder