ŞUFA HAKKI

Hakkın ilişkin bulunduğu gayrimenkulün satılması halinde onu diğer alıcılara göre öncelikle satın alma hakkıdır. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere iki türü vardır. Bir gayrimenkulün hissedarlarının birbirlerine karşı kanuni şufa hakları vardır. Kanuni şufanın tapu kütüğüne şerhi gerekmez. Medeni kanunla tanınmış bir haktır. Sözleşmeden doğan şufanın tapu kütüğüne şerhi zorunludur. Şerh verilen hak, halihazırda kim malikse ona karşı kullanılır.

Önalım hakkı, öncelikli alım hakkı.

Bir Yorum Gönder