SÜKNA HAKKI

Oturma hakkı. Bir evin tamamında veya bir kısmında oturmak, ikamet etmek hakkıdır. Bu hak kişiye bir binadan veya onun bir bölümünden mesken olarak yararlanma, oturma yetkisini verir. Sükna hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara intikal etmez. Kişiye bağlı bir haktır. Süresinin dolması veya hak sahibinin ölümüyle sona erer. Bir evin tümü veya belli bir kısmında oturma amacıyla kullanma hakkıdır. Bu nedenle taşınmazın tapuya konut/mesken şeklinde tescil edilmiş olması gerekir. İşyerleri üzerinde bu hak tesis edilemez. Bu hakkın tesisi için Tapu Sicil Müdürlüğünce resmi senet düzenlenmesi gerekir. Kat mülkiyetine geçmiş mesken niteliğindeki bağımsız bölümler üzerinde kurulabilen bu hak, iskanı alınmamış, kat irtifaklı taşınmazlar üzerinde tesis edilemez.

Bir Yorum Gönder