SÜRE SÜTUNU

İpotek tesisi sırasında, ipotek resmi senedinin bu bölümüne alınan borcun ne kadar sürede ödeneceği yazılır. Taraflarca kararlaştırılan süre bu sütunda belirtilir. Resmi senede yazılmak kaydıyla ipoteğin süresiz olarak tesisi de mümkündür. Taraflar süreyi “Alacaklı ipoteğin iptalini talep edinceye kadar,” şeklinde de belirleyebilirler. Böyle bir durumda süre sütununa FBK (Fekki Bildirilinceye Kadar) yazılır.

Bir Yorum Gönder