Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi (Tashih)

Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi (Tashih)Mal sahibinin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih, yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi uygulamada yapılabilen bazı yanlış ve eksik yazımların, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 85. maddesi doğrultusunda belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemine düzeltme veya eski adıyla tashih denir.

Tapu sicili, gayrimenkul mallar ile ilgili hakların kurulmasını, açıklığı sağlamakta ve tapu sicilindeki bilginin doğruluğuna iyi niyetle dayanarak tasarruf işlemi yapan kişilerin kazanımlarını korumaktadır. Tapu sicilindeki kayıtların tutulması, korunması, tescillerde yanlışlık yapılmaması özen ve dikkat gerektirmektedir. Medeni Kanun Madde 1027’de belirtildiği üzere ilgililerin rızaları olmadıkça tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı mahkeme kararı ile düzeltebilir. Düzeltme işlemi, eski tescilin iptali ve yeni tescilin yapılması şeklinde de yapılabilir. Basit yazı yanlışlıklarını tapu memuru, tüzük kuralları gereğince re’sen düzeltmektedir.

“İlgililerin talebi ile düzeltme işlemi (tashih), Tapu Müdürlüğü tarafından yapılabilmektedir.”

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder