TAKSİMİN TESCİLİ

Mirasçılar, miras paylaşımını noterden yaptıkları bir sözleşmeyle belirlemişlerse, bu sözleşmenin tapu siciline tescili zorunludur. Sözleşmede bu tescil için hangi paydaşın yetkili olduğu belirtilmemişse, tüm paydaşların beraberce Tapu Sicil Müdürlüğüne gitmesii gerekir.

Bir Yorum Gönder