TALİKLİ ŞART

Geciktirici, engelleyici koşul. Ölüme bağlı tasarruf yani vasiyet veya miras sözleşmesi şarta bağlı olarak yapılabilir. Mirasın intikali gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmışsa taliki şart söz konusudur. Örneğin miras bırakanın değerli silah koleksiyonunu oğlu üniversiteden mezun olduğu taktirde kendisine verilmesini vasiyet etmesi. Böyle bir durumda silahların mülkiyeti mirasçılara geçer, ancak miras bırakanın oğlu üniversiteden mezun olduğunda mirasçılar silah koleksiyonunu kendisine teslim etmek zorundadırlar.

Bir Yorum Gönder