TAPU HARİTASI

Parsellerin geometrik şekillerini gösteren, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denmektedir. İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya tescil edilmekle tapu haritası vasfını kazanır.

Bir Yorum Gönder