Tapu İptal Davası ve Tapu Tescil Davası Nedir?

Tapu İptal Davası ve Tapu Tescil Davası Nedir?Tapu iptal ve tescil davası, bir gayrimenkul sahibinin hakkının, yanlış bir kayıtla veya usulsüz bir işlem sonucunda hakkının zarar görmesi veya hakkının gasp edilmesi durumlarında söz konusu olur. Böyle bir durumda gayrimenkul sahibi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir ve yanlışlığın giderilmesini veya hakkının geri iadesi talebinde bulunabilir.

Tapu iptal ve tescil davası için taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir.”

Tapu iptal ve tescil davası açılırken yetki sorunu önemli bir konu olduğundan, yanlışlıkla veya hukuk dışı bir uygulama sonucunda lehine tescil yapılan kişi veya kişilere karşı davanın açılmasına dikkat edilmeli. Özellikle gayrimenkulün bağlı bulunduğu mahkemeye değil de başka bir yerdeki mahkemeden dava açılması durumunda davanız, yetkisizlik yönünden reddedilebilir. Mahkeme sürecinde tapu kayıtları incelenir, davacının sunabileceği deliller veya tanıklar varsa bunlar dinlenir. Sonrasında da bilirkişi tarafından bir rapor düzenlenerek mahkemeye sunulur. Tüm konular değerlendirildikten sonra mahkemece olumlu veya olumsuz bir karar verilir.

Tapu iptal davası veya tapu tescil davasında bilirkişinin mahkemeye sunmuş olduğu rapor, kararın olumlu veya olumsuz olmasını etkiler.”

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder