TAPU PLANI

Tapu siciline tescili gereken gayrimenkullerle ilgili mülkiyet ve arzi irtifak haklarının sınırlarını ve belirtilmesi gereken diğer teknik hususları gösteren, resmi ölçüme ve tekniğine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde üretilen planlar veya harita.

Bir Yorum Gönder