TAPU

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün sahibini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi de denmektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtimat (güven) anlamına gelen ve eski Türkçe bir kelime olan “tapuk” kelimesinden türetilmiştir.

Bir Yorum Gönder