TARIM ARAZİSİ

Orman sınırları dışında kalan, zirai üretim yapılan, çayır, mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan, bu kullanma şekillerinden birine tahsis edilen veya ekonomik olarak imar, ihya ve iskan edilerek üretime açılabilecek alanlardır.

Bir Yorum Gönder