TARIM REFORMU KANUNU

Bu kanun kapsamına giren alanlarda, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescili sonuçlandırılıncaya kadar gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişiliklerine ait arazilerin mülkiyet ve zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz.

Bir Yorum Gönder