TASARRUF NİSABI

Miras bırakanın tüm hak, alacak ve mallarını gösterir terekesi ile saklı hisseler toplamı arasındaki fark, tasarruf nisabını belirler. Tasarruf nisabının bulunabilmesi için tereke ile saklı hisselerinin değerlerinin tespit edilmesi gerekir.

Bir Yorum Gönder