TASHİH (DÜZELTME)

Tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun hale getirilmesi işlemidir. Medeni Kanun hükümlerine göre ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Tapu memuru basit yazı yanlışlarını tüzük kuralları uyarınca re’sen düzeltir. İdarenin kendi elemanlarının neden olduğu hataların düzeltilmesi idari yoldan yapılabilir.

Bir Yorum Gönder