TAŞINMAZ MAL

Gayrimenkul. Taşınması mümkün olmayan, yerinde sabit duran bağ, bahçe, tarla, arsa, orman, ağıl, apartman, otel, dükkan, fabrika gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir. Taşınmaz mala sahip olan, o malın altına ve üstüne de sahiptir. Taşınmaz mallar 3 guruba ayrılır:

  • Arazi, arazinin tamamlayıcı parçası sayılan bina ve ağaçlar, arz üzerindeki kaynaklar, akarsular.
  • Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar (üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakkı vb.).
  • Yer altındaki madenler.

Bir Yorum Gönder