TEKNİK HATA

Cins ve mülkiyet değişikliği dışında kalan gayrimenkullerin yüzölçümünde ölçü, çizim ve hesaplamalardan doğan fenni hatalardır. Bu hatalar ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce re’sen (kendiliğinden) düzeltilebilir.

Bir Yorum Gönder