TENKİS

Azaltma. Mirasta saklı hissenin ihlal edilmiş olması halinde, miras bırakan tarafından sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan dava. Tenkis davasının konusu, miras bırakanın mahfuz hisseye (saklı paya) tecavüz eden tasarruflarının söz konusu tecavüz oranında indirilmesi ve bu indirilen kısmın saklı pay sahibi mirasçıya intikal ettirilmesi.

Bir Yorum Gönder