TEVHİD DEĞERİ

Değerlendirme kriterleri  arasında yer alan bu faktöre göre iki veya daha fazla bitişik arsanın tek başlarına değerlendirilmesi yerine, birleştirilmesiyle sağlanacak değer artışının göz önüne alınmasıdır.

Bir Yorum Gönder