TİCARİ İŞLETME REHİNİ

Tüccar, sanayici, esnaf ve sanatkarların alacakları kredilerin teminatı olarak sahip oldukları ticari işletmeyi bir bütün olarak rehin etmeleri mümkündür. Ticaret veya esnaf ve sanatkar siciline tescil edilen bu rehne ticari işletme rehni denir Ticari işletme rehini, rehine konu gayrimenkul var ise tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir.

Bir Yorum Gönder