TOPOĞRAFYA

Bir arazinin yükseltileri, zemin şartları, doğal drenajı ve benzeri fiziksel özelliklerinin tümüne verilen ad. Bir parselin sahip olduğu topoğrafik yapı, o parsel için ekonomik bir anlam taşımaktadır. Genellikle eğimi az bir arazi, eğimi fazla bir araziye göre daha değerli kabul edilir. Oysa kullanım amacına bağlı olarak 3 kat kot alan bir arazi kat karşılığı inşaat yapan bir müteahhit için daha değerli olabilir.

Bir Yorum Gönder