TOPRAK ANALİZİ

Bir arazinin kullanım amacına bağlı olarak toprak kalitesinin belirlenmesi işlemidir. Tarım amaçlı arazilerde toprağın tarıma uygunluğu, verimliliği, kapasitesi ve zenginliği buna karşılık inşaat amaçlı arazilerde ise toprağın kıvamı, taşıma kapasitesi ve benzeri ölçümler uzmanlarca yapılır.

Bir Yorum Gönder