TRAMPA

Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar menkul veya gayrimenkul olabilir.Trampa edilecek mallar arasındaki değer eşitliğini belirlemek malların sahiplerine aittir. Tapu Sicil Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Bu konu yalnızca tarafları ilgilendirir. Gayrimenkul hisselerinin de trampa edilebilmeleri mümkündür.

Bir Yorum Gönder