VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Ölen kimsenin ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesine veraset ve intikal vergisinin tahakkuku için mirasçılar tarafından beyanname verilir. 2009 yılı veraset ve intikal vergisi tarifesi matrah veraset yoluyla intikallerde vergi oranı ilk 160.000 TL için %1, sonra gelen 350.000 TL için %3, sonra gelen 760.000 TL için %5, sonra gelen 1.500.000 TL için %7, matrahın 2.770.000 TL’yi aşan kısmı için %10, 2009 yılı için; eş ve çocuklara intikal eden miras nedeniyle her birine 107.604 TL, çocukların olmaması halinde eşe 215.336 TL istisna hakkı tanınmıştır. İvazsız yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla intikallerde 2.481 TL veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

Bir Yorum Gönder