VERGİ ZİYAİ

Vergi mükellefinin veya sorumlunun vergilendirmeyle ilgili ödevleri zamanında yerine getirmemesi veya eksik yine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan kayıp. Böyle bir durumda gecikme faizine ek olarak vergi ziyai cezası uygulanır.

Bir Yorum Gönder